Ochrona/Monitoring

Nad bezpieczeństwem w SKENDE czuwają przeszkoleni pracownicy ochrony.