Nad bezpieczeństwem w SKENDE czuwają przeszkoleni pracownicy ochrony.