BREEAM In-Use dla SKENDE!

Nasze działania wyróżnione prestiżowym certyfikatem

Nasze działania dotyczące zrównoważonego rozwoju i metody skutecznego zarządzania centrum zostały wyróżnione certyfikatem BREEAM In-Use z wynikiem Excellent w kategoriach Asset Performance i Management Performance.

Wyróżnienie wskazuje na to, w jakim stopniu nasz budynek jest przyjazny dla środowiska naturalnego i jak duży komfort stwarza dla swoich użytkowników.

Uzyskanie certyfikatu było możliwe m.in. dzięki licznym rozwiązaniom technicznym, pozwalającym ograniczyć negatywny wpływ na planetę i inspirującym do zrównoważonego życia inicjatywom, które stale wprowadzamy.

W SKENDE:

🍀 Wykorzystujemy wodę deszczową do podlewania zieleni. Nowoczesny system podlewa 1,4 ha terenów zielonych.
🍀 Oszczędzamy energię. Cały obiekt i lokale najemców oświetlane są żarówkami LED.
🍀 Promujemy niskoemisyjne środki transportu. Mamy stacje ładowania samochodów (GreenWay i Tesla), stojaki dla rowerzystów i stacje naprawy rowerów.
🍀 Dbamy o bioróżnorodność. Budujemy budki lęgowe i wysiewamy łąkę kwietną.
🍀 Działamy na rzecz lokalnych społeczności. Współpracujemy z Urzędem Miasta Lublin i NGOs, wspieramy potrzebujących.
🍀 Inspirujemy mieszkańców do bardziej zrównoważonych działań. Robimy warsztaty upcyclingu i DIY.
🍀 Promujemy kuchnię roślinną i kuchnię „zero waste”.
🍀 Organizujemy cykliczne akcje - wymianę elektroodpadów, zbiórki i swapy ubrań.

BREEAM In-Use jest jednym z najważniejszych w Europie systemów certyfikacji istniejących budynków.

W procesie oceny obiektu pod uwagę brane są m.in.: sposób zarządzania odpadami, poziom zużycia energii w budynku, rozwiązania, które zastosowano w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń, innowacyjność inwestycji, sposób zagospodarowania terenu wokół budynku. Certyfikacja SKENDE była przeprowadzona w kategoriach Asset Performance oraz Management Performance z wynikiem Excellent w obu obszarach.