Woman reading web policies

Polityka Prywatności

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI NA WITRYNIE INTERNETOWEJ

Oficjalna nazwa przedsiębiorstwa:

Ingka Centres Polska sp. z o.o. z siedzibą w Jankach przy ul. Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, z kapitałem zakładowym w wysokości 210.485.440 PLN (w całości wpłacony), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000725159, REGON: 008056098, NIP: 527-020-36-03 

Polityka prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które zbieramy na Państwa temat, gdy korzystacie z naszej witryny internetowej.

Jakie informacje na Państwa temat gromadzimy?

Informacje na Państwa temat zbieramy w chwili rejestrowania się do jednej z naszych usług. Zbieramy je także wówczas, gdy dobrowolnie uczestniczycie Państwo w ankietach dla klientów, wyrażacie swoją opinię lub bierzecie udział w konkursach. Informacje o korzystaniu z witryny internetowej zbieramy stosując pliki cookie. Więcej informacji o nich znajduje się w sekcji Pliki cookie poniżej.

Dane przekazane do usługi chatbot na stronie internetowej są wykorzystywane do pomocy w przypadku Państwa pytań dotyczących centrów handlowych. Przetwarzanie danych odbywa się w celu wsparcia administracyjnego i analitycznego, będącego podstawą prawną świadczenia usługi. Przetwarzane dane są zbierane podczas Państwa bezpośredniego kontaktu z nami za pośrednictwem chatbota.

Poprzez naszą stronę internetową świadczymy także usługę rezerwacji określonych pomieszczeń w Centrum (takich jak sale konferencyjne), udostępniania określonych zasobów (w tym wózków inwalidzkich) bądź rezerwacji uczestnictwa w określonych wydarzeniach (np. warsztatach). W tym celu zbieramy Państwa dane w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu w celu zarządzania Państwa rezerwacją. Potrzebujemy tych danych aby wiedzieć, kto dokonał określonej rezerwacji, a adresu e-mail i numeru telefonu używamy do wysyłania Państwu ważnych informacji związanych z rezerwacją, takich jak powiadomienia o rezerwacji i zaktualizowany status rezerwacji.

Możemy także zbierać dane po wyrażeniu przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną o naszym Centrum (newsletter), a także w związku z udziałem w aktywnościach przez nas organizowanych i w promocjach naszych partnerów. Mogą to być między innymi konkursy, loterie oraz rozmaite wydarzenia adresowane do klientów naszego Centrum. Będziecie mieli Państwo także możliwość zażądania, aby nie otrzymywać więcej takich informacji. W każdym przypadku zostaniecie Państwo poproszeni o zapoznanie się z komunikatem informacyjnym dotyczącym ochrony Państwa danych osobowych w czasie przystępowania do tych aktywności.

Jak będziemy korzystać z informacji na Państwa temat?

Informacje na Państwa temat zbieramy po to, by administrować Waszym kontem oraz, jeśli wyrazicie na to zgodę, by wysyłać Państwu wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowe (SMS/MMS) o innych produktach i usługach, jakie naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące. Zebrane na naszej stronie internetowej informacje na Państwa temat wykorzystujemy w celu dostosowania naszej witryny internetowej do Waszych indywidualnych wymagań, tak aby spełniały Wasze oczekiwania, gdy odwiedzicie ją ponownie. Jeśli wyrazicie na to zgodę, będziemy udostępniać Państwa dane osobowe innym przedsiębiorstwom grupy INGKA (IKEA) oraz sprzedawcom detalicznym działającym w Centrum, aby mogli oferować Państwu swoje produkty i usługi. Informacje na Państwa temat możemy w celach marketingowych przekazać także działającym na naszą rzecz podmiotom zewnętrznym i agencjom świadczącym dla nas usługi marketingowe i badania konkurencji. Te podmioty i agencje będą uprawnione do przetwarzania Państwa danych wyłącznie w tym celu i zobowiązane do zachowania Państwa danych w poufności. Informacje na Państwa temat nie będą przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej. 

Marketing; Dostęp do informacji na Państwa temat; Pliki cookie 

Pragniemy wysyłać Państwu informacje o produktach lub usługach naszego Centrum oraz sprzedawców detalicznych działających w Centrum, które mogą być dla Was interesujące. Jeśli wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, możecie wycofać ją w dowolnym późniejszym terminie. Mają Państwo prawo, by w dowolnym czasie zażyczyć sobie, abyśmy zaprzestali kontaktowania się z Wami w celach marketingowych. Jeśli Państwo nie życzą już sobie, byśmy kontaktowali się z Wami w celach marketingowych, prosimy KLIKNĄĆ TUTAJ.

Dostęp do informacji na Państwa temat i ich sprostowanie

Informacje na Państwa temat będziemy przechowywać przez okres niezbędny do zrealizowania celu danego przetwarzania danych. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych związanych z przesyłaniem Państwu newslettera, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili wyrejestrowania się z tej usługi. Mają Państwo prawo zażądać kopii informacji przechowanych przez nas na Wasz temat. Jeśli zechcą Państwo skopiować niektóre lub całość swoich danych osobowych i przekazać je innemu, wybranemu przez Państwa podmiotowi, prosimy wysłać do nas wiadomość e-mail lub skontaktować się z nami listownie pod niżej podanymi adresami: Ingka Centres Polska sp. z o.o., Janki, Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, Polska lub email: prywatnosc.centra@ikea.com. W przypadku, gdy zechcą Państwo po raz kolejny pozyskać kopie informacji, które o Państwu przechowujemy, możemy pobrać drobną opłatę w przypadku, gdy w celu udzielenia odpowiedzi będziemy musieli dokonać modyfikacji technicznych lub związaną z kosztami administracyjnymi obsługi Państwa życzenia, o czym poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem. Chcemy zapewnić, aby Państwa dane osobowe były zawsze prawidłowe i aktualne. Możecie Państwo zwrócić się do nas o skorygowanie lub usunięcie informacji, które uznacie za nieprawidłowe lub nieścisłe. Możecie także złożyć skargę w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookie 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie. Działanie plików cookie ma zapewnić Państwu możliwie jak najbardziej pozytywne doświadczenia podczas przeglądania naszej witryny, a ponadto pliki te zapamiętują Państwa preferencje, tak aby nie musieli Państwo wielokrotnie wpisywać dotyczących Państwa szczegółów. Pozwalają nam one także na optymalizację funkcjonowania naszej witryny oraz – za Państwa zgodą – na dostarczanie Państwu odpowiednich reklam.

Mogą Państwo zarządzać używanymi przez nas plikami cookie. W tym celu stworzyliśmy stronę poświęconą tym plikom, która bardziej szczegółowo wyjaśnia w jaki sposób i dlaczego korzystamy z plików cookie, oraz jak mogą Państwo nimi zarządzać. Dalsze informacje w tej sprawie można uzyskać zapoznając się z naszą Polityką stosowania plików cookie.

Inne strony internetowe

Nasze strony internetowe mogą zawierać odsyłacze (linki) do innych witryn internetowych. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej witryny internetowej, zatem gdy będą Państwo korzystać z odsyłaczy do innych stron, powinni się Państwo zapoznać z polityką prywatności stosowaną przez takie strony.

Zmiany w naszej polityce prywatności

Naszą politykę prywatności poddajemy regularnej weryfikacji, a wszelkie jej aktualizacje będziemy zamieszczać na tej stronie internetowej. Ostatniej aktualizacji niniejszej polityki prywatności dokonano 5 października 2022 r.

Jak się z nami skontaktować? 

Jeśli będą mieć Państwo jakiekolwiek pytania na temat naszej polityki prywatności lub informacji, jakie posiadamy na Wasz temat, prosimy o kontakt z nami pocztą elektroniczną na adres: prywatnosc.centra@ikea.com lub listownie pod adresem: Ingka Centres Polska sp. z o.o. Janki, Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, Polska.