Sustainability main banner image

Zrównoważony rozwój

Dbamy o największe miejsce spotkań, jakie wszyscy dzielimy

Nasza wspólna wizja z IKEA inspiruje nas do tworzenia lepszego  codziennego życia dla wielu ludzi. Wierzymy, że to życie jest naprawdę lepsze, gdy prowadzi się je w sposób zrównoważony. Poprzez nasze miejsca spotkań chcemy wywierać pozytywny wpływ na ludzi, lokalne społeczności i naszą planetę. Kluczowe jest równoważenie wzrostu gospodarczego i pozytywnego wpływu społecznego oraz ochrona i odnowa środowiska. Oznacza to, że zawsze myślimy długofalowo – aby móc sprostać dzisiejszym potrzebom ludzi nie zmniejszając szans przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich własnych potrzeb.

Nasza planeta jest największym miejscem spotkań, jakie wszyscy dzielimy – miejscem, w którym spotykamy naszych przyjaciół, rodziny i społeczności wokół nas. I potrzebuje nas teraz bardziej niż kiedykolwiek.

Nasza strategia People & Planet Positive

Zidentyfikowaliśmy trzy główne wyzwania dla naszego świata i naszej działalności:

  • Zmiany klimatu: to już nie odległe zagrożenie, ale coraz bardziej realna rzeczywistość. Naszym zdaniem,  zmiany klimatyczne są jednym z największych wyzwań stojących przed ludzkością.

  • Niezrównoważona konsumpcja: do 2030 r. prawie pół miliarda ludzi znajdzie się w klasie średniej. W świecie, który już teraz wykorzystuje nadmierne ilości zasobów, ten nowy segment klientów wywiera na planetę jeszcze większy wpływ.

  • Nierówności: co roku duża liczba ludzi wychodzi z ubóstwa. Jednocześnie wielu wciąż boryka się z bardzo niskimi dochodami. Równość płci jest daleka od rzeczywistości, a wielu ludziom nadal odmawia się podstawowych praw i równych szans.

W odpowiedzi na te trzy wyzwania zidentyfikowaliśmy trzy odpowiadające im obszary, które pomogą nam zrealizować naszą wizję i wywrzeć pozytywny wpływ na ludzi i planetę:

  • Inspirowanie i ułatwianie ludziom prowadzenia zdrowego i zrównoważonego życia

  • Pozytywne oddziaływanie naszej działalności na klimat

  • Sprawiedliwość i integracja

Inspirowanie i ułatwianie ludziom prowadzenia zdrowego i zrównoważonego życia

W naszych miejscach spotkań zaoferujemy doświadczenia i usługi, które zainspirują miliony ludzi i umożliwią im lepsze, bardziej zrównoważone, zdrowsze i szczęśliwsze życie – a wszystko to w ramach zasobów naszej planety. Razem z naszymi najemcami i partnerami chcemy, aby zdrowe i zrównoważone życie było pożądanym wyborem, atrakcyjnym, dostępnym i przystępnym cenowo dla jak największej liczby osób.  

Pozytywne oddziaływanie na klimat

Będziemy wnosić wkład w budowę społeczeństwa niskoemisyjnego, dążąc do zerowej ilości odpadów i pozytywnego wpływu naszej działalności na klimat. Nasze miejsca spotkań powinny odzwierciedlać ideę zrównoważonego rozwoju poprzez stosowanie wydajnych, innowacyjnych i inteligentnych rozwiązań i działań. Każde nowe miejsce spotkań powinno być zlokalizowane, zaprojektowane, wyposażone, uruchomione i obsługiwane tak, aby było jak najbardziej zrównoważone w kontekście lokalnym. 

Sprawiedliwość i integracja

Jesteśmy po to, aby tworzyć miejsca spotkań, które stają się sercem społeczności. Będziemy w partnerski sposób odpowiadać na lokalne potrzeby oraz wykorzystywać pojawiające się szanse, aby wspólnie rozwijać naszą działalność i lokalną społeczność. Chcemy być otwarci i szanować różnice. Zapewniając godne i znaczące zatrudnienie oraz przyczyniając się do pozytywnych zmian w społecznościach, w których jesteśmy obecni, możemy odegrać naszą rolę w tworzeniu bardziej sprawiedliwego i równego społeczeństwa.