16 kwi 2024

Study Tours to Poland

16 kwietnia, 9:00 – 17:00

Wizyta studyjna dla studentów z Ukrainy, podczas której będą poznawać doświadczenie Polski w różnych aspektach: reforma samorządu, zmiany w gospodarce, przykłady dobrych praktyk biznesowych, działalność NGO, kultura i sztuka, system medyczny w Polsce, partycypacja mieszkańców miasta, budżety obywatelskie itd.

W Miejscówce odbędzie się spotkanie poświęcone Społecznej odpowiedzialności biznesu, na którym podzielimy się doświadczeniem dotyczącym wsparcia grupy wykluczonych – osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Spotkanie ma charakter zamknięty. W tym czasie Miejscówka będzie wyłączona z użytkowania.