W SKENDE dostępny jest defibrylator AED, który w razie potrzeby jest obsługiwany przez przeszkolonego do tego celu ratownika medycznego lub przeszkolony personel.