Zaangażowana społeczność

Poznaj organizacje, które umacniają poczucie solidarności i wspólnoty.

Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji "Start"

KRS: 0000215423
strona | Facebook

Od 59 lat prowadzimy działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych. Tworzymy warunki do społeczno-zawodowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Szkolimy niepełnosprawnych zawodników, upowszechniamy sport i kulturę fizyczną, organizujemy imprezy oraz bierzemy udział w zawodach krajowych i międzynarodowych. Obecnie prowadzimy zajęcia sportowe w 8 dyscyplinach: pływanie, tenis stołowy, łucznictwo, goalball, boccia, lekkoatletyka, szachy, nordic walking Ponadto co roku jesteśmy organizatorami kilku imprez o charakterze ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym. Wielokrotnie byliśmy organizatorami Mistrzostw Polski w łucznictwie, Mistrzostw Polski w goalball.

Wybrane projekty organizacji:

Aktywni i Samodzielni 2024

Projekt dotyczy prowadzenia grupowych zajęć w siedmiu dyscyplinach sportowych: łucznictwo 2 godziny 3 razy w tygodniu, boccia 2 godziny 3 razy w tygodniu, pływanie 1 godzinę 3 razy w tygodniu, szachy 2 godziny 2 razy w tygodniu, lekkoatletyka 2 godziny 2 razy w tygodniu, nordic walking 2 godziny raz w tygodniu, tenis stołowy 2 godziny 3 razy w tygodniu oraz prowadzenie 2 razy w tygodniu 3 godzinnych treningów ogólnousprawniających . Więcej tutaj.

Niepełnosprawni nie znaczy nie sprawni 2024

Projekt dotyczy organizacji zawodów sportowych o zasięgu ogólnopolskim W tym roku
15-17 marca Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych; 5-7 maja Ogólnopolski Turniej Bocci "Zintegrowani 2024"; 18-21 maja Ogólnopolskie Zawody Goalball Masters; 2024; 19-21 lipca Ogólnopolskie Zawody Łucznicze Osób Niepełnosprawnych „Koziołek 2024”.

Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu

KRS: 0000014813
strona

LZINR powstał w marcu 1989 roku z inicjatywy osób z niepełnosprawnością ruchową. Związek zrzesza osoby z dysfunkcjami narządu ruchu oraz osoby pełnosprawne chcące działać na ich rzecz. Organizacja dąży do zapewnienia niepełnosprawnym możliwości korzystania ze wszystkich instytucji i usług dostępnych w społeczeństwie, do pełnego wykorzystania praw obywatelskich. Organizacja promuje turystkę osób niepełnosprawnych w trakcie comiesięcznych spotkań integracyjnych, a także organizując wyjazdy turystyczne i tematyczne spacery po Lublinie. Organizujemy dla naszych członków zajęcia z hipoterapii, a także ogniska i uroczyste spotkania opłatkowe.

Wybrane projekty organizacji:

ABC osoby z niepełnosprawnościami

To zbiór przepisów prawnych dotyczących wszelkich aspektów życia OzN; poradnik zawiera też dane instytucji państwowych i samorządowych wspierających te osoby. Więcej tutaj.

Punkt Informacji dla osób niepełnosprawnych

Czynny od poniedziałku do piątku w siedzibie LZINR; udzielamy porad i przekazujemy informacje także telefonicznie lub mailowo. Więcej tutaj.

Fundacja Madka

KRS: 0000989938
strona | Facebook

Fundacja działa na rzecz kobiet będących mamami i przygotowujących się do macierzyństwa. Celem jest wsparcie kobiet i budowanie społeczności,w której mogą dzielić się doświadczeniami i otrzymywać wzajemne wsparcie. Fundacja organziuje spotkania, warsztaty i inne inicjatywy, aby pomóc mamom w codziennych wyzwaniach związanych z opieką nad dziećmi.

Wybrane projekty organizacji:

Cykl warsztatów psychologicznych „Poczuj siebie”

To warsztaty prowadzone przez psycholożkę Annę Widz i Julię Stasiak. Dotyczą umiejętności wyznaczania granic. Przez 7 miesięcy mamy mają możliwość trenować tę kompetencję społeczną pod okiem specjalistów.

Muzykujące Mamy

Projekt trwa od początku powstania Fundacji. Opiera się na organizowaniu spotkań, których celem jest wspólne muzykowanie mam i dzieci. Ze względu na duże zainteresowanie powstała grupa online, gdzie mamy dzielą się inspiracjami nt. muzykowania ich dzieci.

Wymienniki

Razem z Lubelskim Baobabem Fundacja organizuje wymienniki odzieży, zabawek i akcesoriów. To wspaniała okazja, aby zamienić stare rzeczy na naowe, poznac nowych ludzi i wymienić się doświadczeniami.

Fundacja Wolności

KRS: 0000428743
strona | Facebook | Instagram

Jesteśmy lokalną organizacją strażniczą działającą na terenie woj. lubelskiego od 2012 roku. Celami statutowymi są rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, edukacja obywatelska, zwiększenie udziału obywateli w sprawowaniu władzy, zwiększenie udziału obywateli w sprawowaniu władzy, zwiększenie przejrzystości i jawności w życiu publicznym, kontrola obywatelska instytucji publicznych i analiza finansowania partii i kampanii wyborczych. Głównym obszarem działalności jest kontrola obywatelska władzy samorządowej i dążenie do zmian w ich funkcjonowaniu, w interesie obywateli.

Wybrane projekty organizacji:

JawnyLublin.pl

Jawny Lublin to niezależny portal informacyjny. Piszemy o sprawach ważnych dla mieszkańców Lublina, patrzymy na ręce politykom, zajmujemy się dziennikarstwem śledczym i interwencyjnym. Więcej tutaj.

Dewelowatch

Fundacja Wolności prowadzi monitoring inwestycji deweloperskich i relacji między deweloperami a urzędnikami. Sprawdzamy zgodność budowanych bloków z planami, weryfikujemy decyzje, wydawane przez urzędników. Badamy, czy wszyscy deweloperzy mają jednakowe warunki do prowadzenia inwestycji mieszkaniowych w naszym mieście.

Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii "Poczekajka"

KRS: 0000312130
strona | Facebook

Stowarzyszenie zostało powołane w 2008 r. Głównym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz środowiska wiernych parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka.

Wybrane projekty organizacji:

Nasze priorytety to: dbanie o podniesienie kultury życia codziennego parafian; szerzenie kultury i etyki katolickiej wśród parafian kościoła; współdziałanie w organizowaniu opieki i pomocy społecznej na rzecz parafian kościoła i innych osób znajdujących się w potrzebie.

Projekty zrealizowane dotychczas przez Stowarzyszenie: 13. edycji Koncertów „Bliżej żłóbka”; 16. edycji „Z Kulturą do Nieba”; 15. Festynów Rodzinnych „Wspólnota to Ty i Ja". Ponadto Stowarzyszenie corocznie realizuje takie inicjatywy jak: Św. Mikołaj na Poczekajce, Wigilia dla samotnych oraz zimowa i letnia organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki

KRS: 0000012639
strona | Facebook

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki reprezentuje interesy osób niepełnosprawnych. Prowadzi także działalność informacyjną i doradczą.  LFOON zrzesza 45 org. pozarządowych.

Wybrane projekty organizacji:

Wsparcie Terapeutyczne

LFOON zapewnia osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzicom/opiekunom bezpłatne Wsparcie Terapeutyczne. Na co dzień prowadzi portal niepelnosprawni.lublin.pl - przewodnik dla osób niepełnosprawnych i ich najbliższego otoczenia z obszerną bazą wiedzy, porad, kontaktów i informacji, będący wsparciem w życiu codziennym i zawodowym.

Centrum Informacyjno-Poradniczego Osób Niepełnosprawnych

Poza przewodnikiem w wersji internetowej, każda osoba może skorzystać z pomocy Centrum Informacyjno-Poradniczego Osób Niepełnosprawnych znajdującego się w budynku Lubelskiego Centrum Aktywności Zawodowej. Szczegóły tutaj.