Inspirujące pasje

Poznaj organizacje, które pomagają rozwijać talenty i pasje.

Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW Nr 1 w Lublinie

KRS: 0000173463
strona | Facebook

Stowarzyszenie wspiera i aktywizuje osoby niepełnosprawne intelektualnie do pełnienia ról społecznych właściwych dla osób dorosłych. Motywujemy naszych podopiecznych do rozwijania i doskonalenia umiejętności zawodowych i kompetencji psychospołecznych, wspieramy ich w odkrywaniu i rozwijaniu zainteresowań i talentów artystycznych. Tworzymy przyjazne warunki, w których osoby młode podejmują trud samorozwoju i samorealizacji na miarę swoich indywidualnych możliwości w porozumieniu ze środowiskiem, w którym żyją.

Wybrane projekty organizacji:

„Ach Roztocze, jakie cudne…”

W ramach 3-dniowej wycieczki nasi podopieczni zwiedzili Zamość, wędrowali po Roztoczu i odkrywali jego tajemnice, dodatkowo brali udział w warsztatach na temat znaczenia aktywności fizycznej i zdrowego żywienia w życiu młodego człowiek. Podsumowaniem był konkurs z nagrodami „Roztocze i jego tajemnice" Więcej tutaj.

Międzyszkolny Turniej BOCCIA CUP 2023

Dzięki dofinansowaniu MEiN – Program Wsparcia Edukacji, nasze Stowarzyszenie było organizatorem II Międzyszkolnego Turnieju BOCCIA CUP. W Rozgrywkach wzięło udział 15 drużyn z województwa lubelskiego, wszyscy uczestnicy otrzymali medale, ale przede wszystkim dobrze się bawili. Więcej tutaj.

Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Lublin

KRS: 0000282152
strona | Facebook

Hufiec ZHP Lublin zrzesza ponad 700 harcerzy i harcerek, realizując program zbiórek i wydarzeń w oparciu o misję organizacji, czyli wspieranie wychowania i tworzenie wszechstronnych warunków do rozwoju, poprzez stawianie wyzwań. Harcerstwo to nie tylko wyjątkowe zajęcia dodatkowe, ale także styl życia oraz zbiór wartości takich jak braterstwo, bezinteresowna służba i praca nad sobą.

Wybrane projekty organizacji:

Betlejemskie Światło Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju to symbol pokoju i pojednania przekazywany przez skautki i skautów na całym świecie od 1991 r. Do Polski trafia ono od słowackich skautów podczas uroczystości w Zakopanem - nasza reprezentacja była również obecna, co pozwoliło przekazać ogień na terenie województwa lubelskiego. 11 grudnia spotkaliśmy się na uroczystym przekazaniu Światła mieszkankom, mieszkańcom oraz władzom Lublina, które odbyło się pod Trybunałem Koronnym. Całość wydarzenia uświetniła grupa ogniomistrzowska z Fundacji Sztukmistrze. Instruktorki, instruktorzy, harcerze i harcerki zanieśli też BŚP do instytucji w naszym mieście, szerząc ideę braterstwa w społeczeństwie.

Zbiórki drużyn

Działalność harcerska to przede wszystkim działalność drużyn, w których rozwijają się nasi harcerze i harcerki. Na ich czele stoją wolontariusze i wolontariuszki – drużynowi i drużynowe odpowiadający za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży i realizowany program działań. Na zbiórkach harcerze i harcerki rozwijają swoje umiejętności, zaradność życiową i ciekawość świata. Zdobywają stopnie i sprawności, kształtując swój charakter. W okresie letnim harcerki i harcerze spotykają się na świeżym powietrzu: na terenie Stanicy Wodnej nad Zalewem Zemborzyckim, w lesie oraz w parkach. W okresie zimowym korzystają z pomieszczeń udostępnianych przez szkoły oraz domy kultury Obóz harcerski w Kopernicy.

Akcja Letnia

W sierpniu 2023 r. harcerze z lubelskich drużyn zorganizowali Harcerską Akcję Letnią 2023 w Kopernicy. Podczas obozu dzieci uczestniczyły w zajęciach w ramach programu “Jak przetrwać w lesie?”, wzmacniając woje postawy ekologiczne i lepiej poznając środowisko naturalne, które je otacza. W trakcie obozu uczestnicy uczyli się m.in. gotowania na ognisku, pierwszej pomocy oraz survivalu w trudnych warunkach.

Stowarzyszenie “Słyszymy Sercem”

KRS: 0000668627
strona | Facebook

Stowarzyszenie „Słyszymy Sercem” pomaga osobom niesłyszącym, słabo słyszącym oraz  z zaburzeniami komunikacji werbalnej odkryć nową jakość życia. Organizacja wspiera ich w rozwoju i umożliwia spełnienie marzeń.

Wybrane projekty organizacji:

Warsztaty dla najmłodszych

Stowarzyszenie organizuje warsztaty dla maluchów - W rytmie serca, Bal ślimaczków - z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przy SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej im. Jana Pawła II. Warsztaty te dostarczają dzieciom nowych wrażeń i tworzą wspólną przestrzeń dla rodziców i terapeutów na wymianę informacji i doświadczeń. Stara się również wspierać pasję, kreatywność, wyobraźnię i rozwój kompetencji miękkich oraz wspierać swoich podopiecznych finansowo. 

Fundacja „5Medium”

KRS: 0000396829
strona | Facebook

Fundacja „5Medium” zajmuje się edukacją pozaformalną skoncentrowaną na upowszechnianiu tzw. „nowych mediów” w procesie edukacyjnym oraz w działaniach kulturalnych. Zespołowi Fundacji bliskie są działania skupiające się wokół edukacji obywatelskiej, stąd większość z  nich skierowana jest dla społeczności wsi, miasteczek oraz poszczególnych dzielnic Lublina.

Wybrane projekty organizacji:

Fundacja skupia się na zwiększeniu aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym i kulturalnym mieszkańców Lublina - Aktywni on/offline; zwiększaniu kompetencji cyfrowych - Cyfrowe Kompetencje START; rozwijaniu zainteresowań fotograficznych - Kreatywni w Fotografii. Prowadzi również działania skierowane do pacjentów onkologicznych np. Troski na urlopie. Kultura na tropie!