Wspieramy rodziny przebywające w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym

Na co dzień w SKENDE staramy się otaczać szczególnym zainteresowaniem rodziny z dziećmi. Dziś, kiedy nasza działalność jest ograniczona, chcemy okazać naszą troskę w inny sposób, dlatego zdecydowaliśmy się po raz drugi wesprzeć rodziców przebywających w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym.
Ze względu na bezpieczeństwo Oddział Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie został zamknięty. Dla rodziców oznacza to trudny wybór. Ci, którzy chcą trwać przy swoich pociechach, nie mogą opuszczać budynku i mieć kontaktu z osobami z zewnątrz, jednak wykupienie posiłków na miejscu, bardzo często oznacza kolejne znaczne obciążenie dla ich rodzinnego budżetu. Od 17 listopada pokrywamy koszt całodziennego wyżywienia. Dzięki temu rodzice otrzymują jedzenie ze szpitalnej stołówki. Oznacza to, że mogą pozostać na miejscu i opiekować się swoimi dziećmi.

Już po raz drugi angażujemy się w pomoc na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. W kwietniu tego roku przez ponad miesiąc zapewnialiśmy wyżywienie dla rodziców dzieci przebywających na Oddziale Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej. Łącznie przez ten czas wydano aż 3 300 posiłków.