Lubelska Akademia Sportu

Lubelska Akademia Sportu

Stowarzyszenie Lubelska Akademia Sportu prowadzi działalność upowszechniania kultury fizycznej organizując sekcje sportowe oraz tworząc dogodne warunki do rozwoju różnych dyscyplin sportowych. Akademia organizuje zajęcia szkoleniowe w postaci treningów dla dzieci, młodzieży szkolnej oraz dorosłych. Na terenie SKENDE Stowarzyszenie prowadzi Akademię Snookera. Szczegółowe informacje na temat prowadzonych zajęć i treningów dostępne są tutaj.

Godziny otwarcia

Codziennie 14:00 - 21:00

Dotyczy niedziel handlowych.