Z Tobą się ułoży!

Dzięki lokalnym organizacjom uczymy się, jak pomagać i mamy okazję, aby wspierać drugiego człowieka. Ich praca to realna codzienna opieka nad potrzebującymi i duży wysiłek, który każdego dnia wkładają w bezinteresowne w działania na rzecz innych. Zaangażowanie lokalnych organizacji bardzo często otwiera nam oczy na potrzeby i problemy naszych społeczności. Teraz Twój ruch – podziel się 1% podatku i wspieraj te wspaniałe projekty.Kliknij w logo, aby przejść do prezentacji konkretnej organizacji

Misericordia logo

Brat Albert logo

Otwórzmy przed nimi życie logo

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci logo

Sempre a frente - logo

ExLege logo

Aktywator logo

Bliżej Świata logo

Oswoić los logo

Mogę Żyć logo

Słyszymy sercem logo

Dwa Skrzydła Anioła logo

PCK Lublin

Roztoczańska Straż Konna logo

Epicrates logo

Stowarzyszenie Młodych Naukowców logo

Alpha logo

Lubelskie Amazonki logo

Hospicjum im. Małego Księcia logo

    
Zobacz filmy

KRS: 000 007 2694
Cel szczegółowy: „dla Warsztatu”

Strona www
Facebook
Instagram
YouTube

Warsztat Terapii Zajęciowej „Misericordia” oferuje osobom z różnymi typami niepełnosprawności formy rehabilitacji społecznej i zawodowej, które umożliwiają nabycie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Podstawową formą terapii, jaka stosowana jest w Warsztacie, jest terapia zajęciowa.

Dzięki realizowaniu zadań takich jak Głusk-z kulturą na TY Misercordia zapewnia udział mieszkańcom dzielnicy Głusk w życiu artystycznym i kulturalnym, rozbudza kreatywność wśród uczestników warsztatów. Więcej tutaj.

Promuje również aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Od 10 lat organizuje Festiwal Jesienne Spotkania Bardów, dający osobom niepełnosprawnym przestrzeń do zaprezentowania ich umiejętności, zdolności, twórczości i osiągnięć. Więcej tutaj.

Misericordia foto 1
Misericordia foto 2
Misericordia foto 3

KRS: 0000135612

Facebook
Instagram

Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta od 30 lat wspólnie działa na rzecz osób znajdujących się w kryzysie - pomaga osobom starszym, chorym, dzieciom, które są narażone na wykluczenie społeczne, wydając im ciepłe posiłki, paczki żywnościowe, leki oraz starając się zapewnić byt w najtrudniejszym momencie ich życia.

Bractwo Miłosierdzia prowadzi w Lublinie Kuchnię Brata Alberta, Schronisko dla bezdomnych mężczyzn, Mieszkanie Wspierane na Starym Mieście oraz Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Bystrzejowicach. Codziennie wspiera osoby, które borykają się z trudną sytuacją życiową. Stara się również regularnie organizować akcje pomocowe, takie jak akcja wydawania gorących napojów podopiecznym Bractwa - Bądź tym, który poda gorący kubek herbaty, czy też wsparcie osób potrzebujących na święta, Wielkanocne Śniadanie na Wynos - Paczka Brata Alberta.
Brat Albert foto 1
Brat Albert foto 2
Brat Albert foto 3
KRS: 0000008066


Strona www

Facebook

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Lublinie zajmuje się rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną i ze sprzężeniami. W ramach działań organizacja stworzyła system wsparcia osób z niepełnosprawnościami od urodzenia do wieku podeszłego. Oferuje różnorodne formy specjalistycznego wsparcia.

Stowarzyszenie prowadzi świetlicę terapeutyczną Otwórzmy przed nimi życie, w której szeroki wachlarz wsparcia otrzymują starsze osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Szczegóły tutaj.

W ramach Niepublicznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju LOLEK integruje działania terapeutyczne przeznaczonych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Więcej tutaj.

Stowarzyszenie prowadziło również Szkolenie dla funkcjonariuszy KWP w Lublinie w zakresie zasad postępowania z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością. 

PSONI foto 1
PSONI foto 2
PSONI foto 3

KRS: 0000269216

Strona www
Facebook

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny jest częścią organizacji z ponad 100-letnią historią wsparcia udzielanego dzieciom. Prowadzi  koła specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami, środowiskowe ogniska wychowawcze, centrum rodziny i praw dziecka, organizuje pomoc żywnościową, wsparcie rehabilitacyjne i rzeczowe dla potrzebujących dzieci.

Towarzystwo prowadzi Środowiskowe Ognisko Wychowawcze, w którym dzieci z terenu Śródmieścia mogą spędzić czas po szkole, odrobić lekcje, wziąć udział w zajęciach artystycznych lub edukacyjnych oraz otrzymać posiłek. Więcej można przeczytać tutaj.

Organizuje również Turnusy Rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych, a na codzień zajmuje się rzecznictwem i promocją praw dziecka w w swoim Centrum Rodziny i Praw Dziecka. Szczegóły tutaj.

Towarzystwo przyjaciół dzieci foto 1
Towarzystwo przyjaciół dzieci foto 2
Towarzystwo przyjaciół dzieci foto 3

KRS: 0000356733

Strona www
Facebook
Instagram

Fundacja Sempre a Frente poprzez świetlicę dla dzieci, młodzieżowe grupy rozwojowe, centrum informacji dla uczniów i studentów, konsultacje i pomoc psychologiczną zapewnia dzieciom i młodzieży pomocne ramię w dorastaniu, odkrywaniu świata oraz nauce.

Prowadzony przez Fundację Ośrodek Wsparcia Młodzieży - Przystanek Sempre jestem miejscem, w którym młodzież bierze udział w grupach terapeutyczno-rozwojowych, rozwijających zainteresowania oraz otrzymuje wsparcie indywidualne.

Świetlica Kowalska 3 to inicjatywa Fundacji skierowana do młodszych dzieci, w której otrzymują rozmowę, wsparcie, zainteresowanie, pomoc, opiekę oraz szereg zajęć edukacyjnych i artystycznych. Fundacja promuje również odpowiedzialność społeczną i rozwój informacji młodzieżowej, poprzez Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży.

Sempre a frente foto 1
Sempre a frente foto 2
Sempre a frente foto 3

KRS: 0000588055

Strona www
Facebook
Instagram

Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE skupia ludzi pełnych pasji i oddanych sprawie, angażujących się całym sercem w poprawę losu zwierząt w Polsce. Ratują zwierzaki, prowadzą Patrol Interwencyjny, zajmują się szeroko pojętą edukacją społeczeństwa w kwestiach humanitarnego i prawidłowego traktowania zwierząt. 

Działalność Fundacji łączy teorię z praktyką, a działania interwencyjne z edukacyjnymi. Realizowana jest poprzez warsztaty propagujące m.in. prawidłowy stosunek do zwierząt, odpowiedni sposób reagowania w przypadku ataku, właściwe postępowanie w przypadku znalezienia bezdomnego lub rannego zwierzęcia. Ponadto Fundacja organizuje wydarzenia, happeningi, konkursy, przeglądy fotograficzne oraz wiele innych akcji promujących jej działania i troskę o zwierzęta. Szczegóły tutaj, tutaj i tutaj.
Ex Lege foto 1
Ex Lege foto 2
Ex Lege foto 3

KRS: 0000534867

Strona www
Facebook

Fundacja Aktywator prowadzi oraz wspiera działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, wykluczonych społecznie i zagrożonych marginalizacją społeczną. Inicjuje zmiany cywilizacyjne i kulturowe, tworzące warunki równych szans na drodze do ich rozwoju intelektualnego, zawodowego, społecznego i kulturalnego 

W ramach swoich działań Fundacja prowadzi projekty skierowane do osób z niepełnosprawnościami, takie jak: Pełnosprawni do dzieła - zajęcia podnoszące kompetencje społeczne, Aktywni zawodowo - szkolenia dla osób niepełnosprawnych oraz projekty skupiające się na integracji społecznej oraz poprawie sytuacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami - (Nie) Pełnosprawni są aktywni.
Aktywator foto 1
Aktywator foto 2
Aktywator foto 3

KRS: 0000015377

Strona www
Facebook

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Bliżej Świata" zapewnia pomoc osobom niewidomym i ich rodzinom w dostępie do rehabilitacji, nauki i leczeniu. Poszerza także świadomość w społeczeństwie o środowisku osób niewidomych, ich potrzebach, rozwoju i integracji w życiu społecznym.

W ramach swoich działań Stowarzyszenie prowadzi Całoroczne Zajęcia Hipoterapii dla swoich podopiecznych oraz Wtorkowe Spotkania przy Kawie dla opiekunów dzieci niewidomych i słabowidzących.

Więcej informacji na temat Stowarzyszenia tutaj.

Bliżej Świata foto 1
Bliżej Świata foto 2
Bliżej Świata foto 3

KRS: 0000371955

Strona www
Facebook

Fundacja Oswoić Los prowadzi działalność na rzecz oswajania społeczeństwa z niepełnosprawnościami, wydawniczą oraz edukacyjną. Wszystkie działania mają na celu zwiększenie inkluzji rodzin z niepełnosprawnościami - włączanie ich do społeczeństwa. 

Fundacja Oswoić Los dba o zdrowie i kondycję swoich podopiecznych organizując i refundując im zajęcia fizjoterapeutyczne i terapeutyczne - Siłka z FOL, zapewniając im wyjścia na rehabilitację i relaks w wodzie - Aqua FOL oraz organizując coroczne zjazdy dla rodzin i podopiecznych Fundacji - Zjazd Rodzin FOL.

KRS: 0000444945

Strona www
Facebook

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Pacjentów Leczonych Żywieniowo „Mogę Żyć” wspiera pacjentów  SPSK4 w Lublinie  leczonych żywieniowo pozajelitowo i dojelitowo. Pomaga im m.in. w zakupie przenośnych pomp, które umożliwiają normalne funkcjonowanie.

Stowarzyszenie integruje osoby chore i niepełnosprawne ze społeczeństwem poprzez tworzenie warunków dla pełniejszej realizacji w życiu społecznym, wspieranie ich działań oraz niwelowanie barier ograniczających ich udział w życiu zawodowym - Żyć z pompą.  Pracuje na rzecz zwiększenia świadomości społecznej na temat żywienia pozajelitowego i dojelitowego - Leczenie przez żywienie. Angażuje się również w promowanie kampanii reklamowej zachęcającej mieszkańców do przekazywania 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia - Procent dobra.
Mogę żyć foto 1

KRS: 0000668627

Strona www
Facebook

Stowarzyszenie „Słyszymy Sercem” pomaga osobom niesłyszącym, słabo słyszącym oraz  z zaburzeniami komunikacji werbalnej odkryć nową jakość życia. Organizacja wspiera ich w rozwoju i umożliwia spełnienie marzeń.

Stowarzyszenie organizuje warsztaty dla maluchów - W rytmie serca, Bal ślimaczków -  z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przy SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej im. Jana Pawła II. Warsztaty te dostarczają dzieciom nowych wrażeń i tworzą wspólną przestrzeń dla rodziców i terapeutów na wymianę informacji i doświadczeń. Stara się również wspierać pasję, kreatywność, wyobraźnię i rozwój kompetencji miękkich oraz wspierać swoich podopiecznych finansowo. 
Słyszymy sercem foto 1
Słyszymy sercem foto 2
Słyszymy sercem foto 3

KRS: 0000404825

Strona www
Facebook

Fundacja Dwa Skrzydła Anioła pomaga osobom starszym oraz dzieciom. Angażuje się w działania na rzecz Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty organizując wyjazdy integracyjne oraz zajęcia pobudzające myślenie. Niesie także pomoc wychowankom Rodzinnego Domu Dziecka im. Matki Teresy z Kalkuty, propagując wartości wychowania oparte na doświadczeniu idei wolontariatu.

W swoich działaniach Fundacja skupia się propagowaniu idei solidarności oraz uwrażliwianiu ludzi na potrzeby innych, poprzez aktywności, takie jak ogólnopolski konkurs Cukierek za Życzliwość - i Ty możesz zostać Wolontariuszem czy też Działania na rzecz Pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie. Opracowała również kompletny program warsztatów Jak zostać szczęśliwym emerytem - kierowane do ludzi młodych i w średnim wieku, pokazujące jakie działania można podjąć w młodym wieku, żeby nie stracić szansy na szczęśliwą jesień życia.
Dwa Skrzydła Anioła foto 1
Dwa Skrzydła Anioła foto 2
Dwa Skrzydła Anioła foto 3

KRS: 0000225587

Strona www
Facebook

Swoją siłę Lubelski Oddział Okręgowy PCK opiera na przygotowaniu na wypadek klęsk, katastrof i innych sytuacji nadzwyczajnych. W centrum działań organizacji zawsze jest drugi człowiek. PCK m.in. wspiera osoby chore, organizuje zbiórki ubrań, edukuje z pierwszej pomocy i zdrowego stylu życia. 

Wśród wielu działań Lubelskiego Oddziału PCK, wymienić można Grupę Pomocy Humanitarnej, niosącą pomoc ofiarom różnych klęsk i katastrof. Szereg kampanii edukacyjnych, np. Jesteś bezpieczny z PCK oraz prowadzi kluby seniora CZAS - Centra Zainteresowań Ambitnych Seniorów.
PCK foto 1
PCK foto 2
PCK foto 3

KRS: 0000128910

Strona www
Facebook 
Instagram

Stowarzyszenie Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich tworzą studenci i absolwenci lubelskich uczelni. To jedyna organizacja tego typu oparta na wolontariacie, która ma na celu ochronę przyrody, popularyzację sportu jeździeckiego, kultywowanie tradycji polskiej kawalerii, promowanie postaw prospołecznych.

W ramach swojej działalności organizacja patroluje Czerniejewski Obszar Chronionego Krajobrazu, który stanowi okolice Zalewu Zemborzyckiego i Lasu Dąbrowa w Lublinie. Podczas wakacji akademickich organizuje Akcję Letnią, na terenach Roztoczańskiego Parku Narodowego, który codziennie patroluje. Więcej o akcji można przeczytać tutaj. RKSOP uczestniczy w obchodach świąt narodowych, rekonstrukcjach historycznych i zawodach kawaleryjskich. Roztoczańska Konna edukuje także na temat historii. Obecnie trwają nagrania do serii filmów edukacyjnych o tematyce Dwudziestolecia Międzywojennego. Oprócz tego angażuje się na rzecz dbania o przyrodę i prowadzi akcję „Sprzątnie Świata z RKSOP i AJ”.
Roztoczańska Straż Konna foto 1
Roztoczańska Straż Konna foto 2
Roztoczańska Straż Konna foto 3

KRS: 0000377475

Facebook

Fundacja Epicrates pomaga głównie zwierzętom nietypowym – porzuconym egzotycznym gadom, płazom, ptakom i ssakom. Prowadzi wolontariat – aktywnie działający w Lubelskim Egzotarium – ułatwiając zdobycie niezbędnej wiedzy i doświadczania m.in. studentom weterynarii i innych kierunków związanych ze zwierzętami. Zapewnia opiekę weterynaryjną i rehabilitację zwierzętom przebywającym w placówce.

Epicrates foto 1
Epicrates foto 2
Epicrates foto 3

KRS: 0000304247

Strona www
Facebook

Stowarzyszenie Młodych Naukowców zajmuje się promocją edukacji i nauki poprzez działania praktyczne. Od ponad 10 lat prowadzimy wolontariat w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie, promując mądrą adopcję.

Stowarzyszenie prowadzi projekt Koci Herosi z Lubelskiego Schroniska, w ramach którego grupa wolontariuszy zajmuje się opieką nad tymi zwierzakami, ale również edukuje wspiera ludzi, którzy chcą adoptować lub tylko lepiej zrozumieć kota. Wolontariusze prowadzą konto na Facebook'u, na którym publikowane są porady, sztuczki i zalecenia dla hodowców i sympatyków kotów. Uczestniczą także w wizytach przed/poadopcyjnych. Dzięki temu zwierzę, które jest adoptowane po kilku tygodniach odwiedzane jest w nowym domu. Sprawdzane jest,  czy warunki dla psa czy kota są odpowiednie, czy nowy właściciel potrzebuje jakiejś pomocy lub porady. Stowarzyszenie od wielu lat wydaje także czasopismo popularno-naukowe z zakresu tematyki przyrodniczej i medycznej. Czasopismo jest bezpłatne i dostępne on-line tutaj.
Młodzi Naukowcy foto 1
Młodzi Naukowcy foto 2
Młodzi Naukowcy foto 3

KRS: 0000282237

Strona www
Facebook
Instagram

Fundacja ALPHA od 13 lat towarzyszy osobom w spektrum autyzmu oraz ich bliskim. Prowadzi codzienną działalność polegającą na zapewnieniu kompleksowego wsparcia w różnych sferach życia. Przeprowadza diagnozy, zajęcia i programy, które pomagają zwiększyć komfort ich funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i ich rodzin. 

Organizacja w ramach działalności prowadzi projekt: „Mam autyzm – jestem inny, nie gorszy. Rozwijam swój potencjał w przyjaznym środowisku” współfinansowanego ze środków PFRON, który ma celu wspólne spędzanie czasu, obejrzenie filmu, pójścia na spacer z osobami ze spektrum autyzmu.
Szczegóły tutaj.

Kolejną akcją jest “Kto pyta nie błądzi, kto nie pyta nigdy się nie dowie”, czyli cykl filmów informacyjnych dla rodziców, nauczycieli i wszystkich osób zainteresowanych tematyką autyzmu. Filmy można obejrzeć tutaj.

Organizacja chce, aby każdy, kto czuje taką potrzebę, miał możliwość zadawania pytań, dlatego prowadzi także webinary poświęcone dorosłości i autonomii w spektrum autyzmu.

Alpha foto 1
Alpha foto 2
Alpha foto 3

KRS: 0000017023

Strona www

Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek skupia kobiety po operacjach piersi spowodowane chorobą nowotworową. Wspiera chore kobiety oczekujące na operacje, ale także prowadzi rehabilitacje. Organizacja podejmuje inicjatywy na rzecz profilaktyki i daje przykład, że "Rak to nie wyrok".

Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek prowadzi akcję „Zdrowie w Twoich rękach”, podczas której zachęca kobiety do systematycznego samobadania piersi, pokazując podstawowe metody na fantomie. W ramach działalności organizacji wolontariuszki zapewniają wsparcie i rozmowę pacjentkom czekającym na operację. Prowadzony jest także całodobowy telefon wsparcia, który działa pod numerem 601 616 578. Osoby potrzebujące znajdą tu pomoc psychologów i rehabilitantów, niezbędne porady, ale także zwykłą koleżeńską rozmowę podnoszącą na duchu. Stowarzyszenie integruje także kobiety i organizuje wyjazdy turystyczne w ramach rehabilitacji.
Amazonki foto 1
Amazonki foto 2
Amazonki foto 3

KRS: 0000004522

Strona www
Facebook
Instagram

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia od 1997 r. zapewnia bezpłatną całodobową opiekę medyczną najciężej chorym dzieciom w ich domach w Lublinie oraz w woj. lubelskim. Hospicjum umożliwia pobyt dziecka  w domu przy zachowaniu wysokich standardów opieki medycznej, psychologicznej, pedagogicznej i duchowej. Oprócz tego organizacja prowadzi oddział stacjonarny dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą otrzymać opieki w domu, a także hospicjum prenatalne, wspierające rodziców, oczekujących narodziny chorego dziecka. 

Od lat na rzecz podopiecznych hospicjum prowadzona jest „Zakręcona Akcja”, czyli zbiórka plastikowych nakrętek. W całym woj. lubelskim, ale też często poza jego granicami ludzie zbierają i przekazują nakrętki w słusznym celu. Najczęściej pojemniki znajdują się w galeriach handlowych, uczelniach wyższych, klubach sportowych, szkołach. Do akcji można dołączyć w każdej chwili, więcej na stronie.

Dzięki Zakręconej Akcji Hospicjum może spełniać marzenia swoich podopiecznych – m.in. realizować turnusy terapeutyczne, wyjazdy wakacyjne oraz spotkania Rodzin w Żałobie. Do akcji można dołączyć w każdej chwili, więcej na stronie

Hospicjum Małego Księcia foto 1
Hospicjum Małego Księcia foto 2
Hospicjum Małego Księcia foto 3

Biblioteka filmów