Wspieramy Centrum Wolontariatu w Lublinie

Centrum Wolontariatu w Lublinie pomaga ubogim i potrzebującym z naszego miasta. Dużo wagę przykłada do pomocy osobom, które z różnych powodów trafiły na ulicę i nie mają swojego mieszkania. Właśnie z myślą o nich prowadzi specjalne domy, które pomagają wyjść  z bezdomności. Utrzymanie takich ośrodków kosztuje, dlatego tu pojawił się kolejny pomysł – Centrum Wolontariatu uruchomiło skup złomu, który prowadzony jest właśnie przez osoby bezdomne.  Każda złotówka ze sprzedaży zasila specjalny fundusz, który utrzymuje te placówki.

Pokazując naszą solidarność i wsparcie dla osób ubogich i bezdomnych przekazaliśmy 6,5 tony metalowych elementów i konstrukcji, które były częścią jednego z naszych lokali. Takie działania dla nas są szczególnie ważne ponieważ, z jednej strony mogliśmy ofiarować realne wsparcie materialne dla potrzebujących, z drugiej natomiast postępujemy w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju i „zero waste”, które są dla nas bardzo ważne.