Polityka Zachowania Poufności Danych

Ingka Centres ponosi odpowiedzialność za ochronę danych osobowych zbieranych od użytkowników. Spółkę, która odpowiada za zbieranie danych na każdej witrynie internetowej wskazuje się w zakładce KONTAKT.

Niniejsza Polityka zachowania poufności danych Ingka Centres określa rodzaje zbieranych informacji, sposoby ich wykorzystania, osoby, którym będą ujawniane, a także zasady, na jakich użytkownik uzyskuje do nich dostęp, może je zmieniać i usuwać. Udostępniając nam swoje dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie na jeden lub więcej sposobów określonych niniejszą Polityką zachowania poufności danych.

DANE NIEOSOBOWE

Przy wejściu na witryny Ingka Centres pobierane są automatycznie (tzn. w sposób inny niż przez rejestrację) dane nieosobowe (np. rodzaj wykorzystywanej wyszukiwarki internetowej oraz systemu operacyjnego, nazwa domeny strony, z której na witrynę wchodzi użytkownik, liczba wizyt, średni czas spędzony na witrynie, przeglądane strony). Dane te są następnie przechowywane dla monitorowania atrakcyjności witryn i dla wprowadzania ulepszeń w ich działaniu/treściach. Dane takie zbierane są z wykorzystaniem plików ‘cookies’ oraz innych technologii, które pomagają określić i pokazują, które z części witryny cieszą się popularnością, które strony wybierają odwiedzający i ile czasu na nich spędzają. Cookies to informacja wysyłana przez serwer do wyszukiwarki i na wyszukiwarce przechowywana. Taka informacja jest następnie odsyłana do serwera w każdym przypadku, w którym wyszukiwarka wysyła zapytanie do serwera o daną stronę. Dzięki temu serwer witryny może określić i wytyczyć wyszukiwarkę. Wykorzystywane przez Ingka Centres cookies to pliki techniczne, które są konieczne do badania modeli natężenia ruchu internetowego, które wykorzystuje się do indywidualizowania doświadczenia użytkownika
oraz zapewnienia mu większej wygody przy każdej interakcji.

Wchodząc na witrynę Ingka Centres, użytkownik jest proszony o zgodę na wykorzystanie cookies. Poprzez naciśnięcie przycisku „Akceptuję”, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z cookies na tej witrynie. Jeśli jednak nie wyrazi takiej zgody lub zdezaktywuje cookies, nadal zachowuje taki sam dostęp do treści witryny, jak w przypadku wyrażenia zgody lub pozostawienia cookies aktywnymi. Skutkiem braku zgody będą jedynie
nieco mniej dokładne dane o korzystaniu z witryny, które znajdą się w raportach wewnętrznych Ingka Centres. Należy pamiętać, że nawet jeżeli wyraziliśmy zgodę na wykorzystanie cookies, zawsze możemy zmienić zdanie i wyczyścić z nich wyszukiwarkę. Przy kolejnej wizycie na witrynie użytkownik zostanie ponownie poproszony o wyrażenie zgody na wykorzystanie cookies. Może jej udzielić lub odmówić.

DANE OSOBOWE

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem rejestracji. Ingka Centres zyskuje zatem dostęp jedynie do tych informacji, które poda sam użytkownik. Doceniając takie zaufanie, Ingka Centres podejmuje szereg działań ostrożnościowych – między innymi administracyjnych, technicznych czy fizycznych – by chronić dane osobowe użytkowników przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem, fałszowaniem oraz błędami technicznymi, a także przed nieuprawnionym dostępem, kopiowaniem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. W trakcie procesu rejestracji Ingka Centres przedstawi również użytkownikowi wymagane prawem informacje oraz, jeżeli jest to konieczne, poprosi go o zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych.

WITRYNY PODMIOTÓW TRZECIC

Przy korzystaniu z linków do witryn podmiotów trzecich, mogą być zbierane, bez zgody takich podmiotów trzecich, dane nieosobowe i osobowe. Ingka Centres nie odpowiada za przyjętą politykę zachowania poufności lub treści takich innych (zewnętrznych) witryn.

UJAWNIANIE INFORMACJI

Zachowanie poufności danych osobowych ma znaczenie kluczowe, nie tylko dla użytkownika, ale również dla samej Ingka Centres. Informacje dostarczane na witryny przez użytkowników są objęte poufnością i nie podlegają ujawnieniu, o ile nie wymagają tego przepisy prawa lub nie jest to konieczne w związku z postępowaniem sądowym lub dla ustalenia, wykonania lub obrony praw (w tym przedłożenia informacji podmiotom zewnętrznym dla celów zapobiegania oszustwom i obniżania ryzyka kredytowego).

W danym czasie, niektóre informacje mogą zostać przekazane do należących do Ingka Centres spółek/oddziałów z innych krajów. Jeżeli prawo wymaga uzyskania zgody użytkownika, bez jej uzyskania nie zostanie zrealizowany żaden transfer danych. Ponadto, Ingka Centres zawsze podejmuje techniczne i organizacyjne środki ostrożności oraz zapewnia właściwą kontrolę bezpieczeństwa, zapobiegającą nieupoważnionemu ujawnieniu danych osobowych użytkownika.

Może się zdarzyć, że do utrzymywania/opracowywania witryn angażowane są podmioty trzecie. W takich przypadkach również one będą zobowiązane do zachowania względem wszystkich danych tego samego obowiązku poufności, co Ingka Centres.

PYTANIA DOTYCZĄCE ZACHOWANIA POUFNOŚCI

W przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki zachowania poufności lub przetwarzania danych, prosimy o kontakt pod adresem: marketing.iicg@ikea.com lub z osobą wskazaną na każdej witrynie w zakładce KONTAKT Użytkownik może się zwrócić z prośbą o przekazanie mu wszelkich posiadanych przez nas jego danych osobowych. Prosimy o powiadomienie w przypadku, gdy posiadane przez nas dane osobowe
użytkownika wymagają poprawienia lub aktualizacji.