kontakt

   
    
SKENDE Shopping Lublin

SKENDE SHOPPING

Al. Spółdzielczości Pracy 88
20-147 Lublin
tel. +48 81 460 59 66 kontakt@skendeshopping.pl

ZARZĄDCA OBIEKTU:

Ingka Centres Polska sp. z o.o.
Janki, Pl. Szwedzki 3
05-090 Raszyn, Polska
NIP 527-020-36-03

KRS 0000725159 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydz. Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 210.485.440 PLN (w całości wpłacony)


CHCESZ NAWIĄZAĆ WSPÓŁPRACĘ W ZAKRESIE MARKETINGU LUB INNYCH DZIAŁAŃ REKLAMOWYCH?
PROSIMY O KONTAKT: marketing@skendeshopping.pl


CHCESZ WYNAJĄĆ LOKAL LUB WYSPĘ HANDLOWĄ NA TERENIE SKENDE?
PROSIMY O KONTAKT: kontakt@skendeshopping.pl

MASZ PYTANIA NA TEMAT SKLEPÓW LUB ZAKUPÓW W SKENDE?
PROSIMY O KONTAKT: kontakt@skendeshopping.pl