kontakt

SKENDE SHOPPING


Al. Spółdzielczości Pracy 88

20-147 Lublin

tel. +48 81 460 59 66

kontakt@skendeshopping.pl

ZARZĄDCA OBIEKTU:

Ingka Centres Polska sp. z o.o.
Janki, Pl. Szwedzki 3
05-090 Raszyn, Polska
NIP 527-020-36-03

KRS 0000725159 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydz. Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 210.485.440 PLN (w całości wpłacony)